מילות השיר:
ועל כן נקווה לך ה' אלוקינו לראות מהרה בתפארת עוזך