מילות השיר:
ישתבח שמך
על אור שלי נתת
ישתבח שמך
על הטוב שלי בחרת...

רק לך התפללתי
ובך רק האמנתי
כי לא תעזבני
זאת תמיד ידעתי
והשמש מאירה
ת'שמים ואדמה
תודה אומר ושוב תודה

ישתבח שמך
על אור שלי נתת
ישתבח שמך
על הטוב שלי בחרת
ישתבח שמך
אומר מאהבה
כה גדול אתה
י-ה ריבון עולם

דרכך זו בחרתי
בשמך תמיד קראתי
מימך גם לגמתי
אך הי'ה וגם טעיתי
גאולה אתה תשלח
על הכל אתה תסלח
תודה אומר ושוב תודה

ישתבח שמך...