מילות השיר:
לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקירבי
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תיקח ממני