מילות השיר:
מרשות הקל הגדות הגיבור והנורא, מרשות מפז ומפנינים יקרה, מרשות סנהדרין הקדושה והברורה, מרשות ראשי ישיבות ואלופי תורה....
עמוד רבי חתן התורה ותן כבוד לקל גדול ונורא