מילות השיר:
אילן אילן במה אברכך
פירותיך מתוקים, צלך נאה,
אמת המים עוברת תחתך.

אלא יהי רצון שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך.