מילות השיר:
ועל דא מאן דידע לשבחא ליה למאריה וליחדא שמיה
חביב הוא לעילה וחמיד לתתא, וקודשא בריך הוא משתבח ביה