מילות השיר:
והיו למשיסה שוסייך
ורחקו כל מבלעייך

ישיש עליך אלוקיך,
כמשוש חתן על כלה