מילות השיר:
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום