מילות השיר:
אל ה' בצרתה לי קראתי ויענני,
ה' הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמיה
מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה
חצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים

רבות שכנה לה נפשי עם שונא שלום.
אני שלום, וכי אדבר, המה למלחמה