מילות השיר:
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה
משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי
שבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל