מילות השיר:
כל המענג את השבת נותנין לו משאלות ליבו