מילות השיר:
עשה למען שמך
עשה למען ימינך
עשה למען תורתך
עשה למען קדושתך
למען יחלצון ידידך הושיעה ימינך וענני
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.