מילות השיר:
הנה, בחושך הנורא
במבול הזמן עוד שטה תיבה
מפלסת את דרכה לטובה
הנה, עוד קרש הצלה
בליבנו עוד חיה נשמה
שתזעק לך ברוב אמונה

פזמון:
עד מתי אבינו, הנסיון
מתי תנוח דעתנו
מתי יבוא שלום עלינו
עד מתי אבינו, הנסיון
הגיע זמן גאולתנו
אבי תביא שלום עלינו

הנה, דמעות של צהלה
כבתוך חלום מתוק עולים המראות
עת חזון הנביאים בא לקרות
הנה, ניצן של גאולה
תקיעת שופר רמה בקול מודיעה
שאביב חיינו כבר בא

פזמון...