מילות השיר:
לבנות בית להיות שמי שם לבנות בית לשם ה' אלקי ישראל