מילות השיר:
לכו ונשובה אל ה'.
ונדעה ונרדפה, לדעת את ה'.
קול דודי דופק פתחי לי, אני ישנה וליבי ער