מילות השיר:
אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה
קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה
רבות בנות עשו חייל ואת עלית על כולנה
שקר החן והבל היופי אשה יראת השם היא תתהלל
תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה