מילות השיר:
אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין
עמך עמי ואלוקייך אלוקיי
ובאשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה השם לי וכה יוסיף... כי המוות יפריד ביני ובינך