מילות השיר:
ק-ל אדון על כל המעשים
ברוך ומבורך בפי כל הנשמה
גודלו וטובו מלא עולם
דעת ותבונה סובבים הודו

המתגאה על חיות הקודש
ונהדר בכבוד על המרכבה
זכות ומישור לפני כסאו
חסד ורחמים מלא כבודו

טובים מאורות שברא אלוקינו
יצרם בדעת בבינה ובהשכל
כח וגבורה נתן בהם
להיות מושלים בקרב תבל

מלאים זיו ומפיקים נוגה
נאה זיום בכל העולם
שמחים בצאתם וששים בבואם
עושים באימה רצון קונם

פאר וכבוד נותנים לשמו
צהלה ורינה לזכר מלכותו
קרא לשמש ויזרח אור
ראה והתקין צורת הלבנה

שבח נותנים לו כל צבא מרום
תפארת וגדולה
שרפים וחיות ואופני הקודש