מילות השיר:
מי יתן ואור של חסד
ותפילה בלב
ימלאו חלל של עצב
לעם ישראל
השלום הוא כל כבודנו
שלא תכשל עוד לשוננו
ממחלוקת כאן בארצנו עליי ידברו
כל מעשינו בידינו
שנבין איש את רעהו
ואהבה תשכון בינינו כל שיבקשו

מלאכים יזילו דמעות
שבינינו לא קם השלום
התפילות שם עוד נשמעות
ולא שבה האדמה

מי יתן ואור של קסם
בדרך אל הלב
ומילים של חום ורגש
ישיבו עם שלם
נלחמים עוד בתוכנו
עת לסלוח בלבנו
לקבל את מה שבינינו
ולדור דורים
ילידו ישא כפיים
שמחתו תזרום כמיים
ויאירו שם השמיים
כשאנו נתאחד

מלאכים יזילו דמעות
שבינינו לא קם השלום
התפילות שם עוד נשמעות
ולא שבה האדמה