מילות השיר:
מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ,
עבדו את ה' בשמחה, בואו לפניו ברננה
דעו כי ה' הוא אלוקים, הוא עשנו
ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו
בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה,
הודו לו, ברכו שמו, כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דור ודור אמונתו