מילות השיר:
והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה, והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא.
בידו אפקיד רוחי בעת אישן ואעירה, ועם רוחי גויתי ה' לי ולא אירא... ולא אירא...