מילות השיר:
תפארת גדולה ועטרת ישועה יום ומנוחה וקדושה לעמת נתת
אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ
אברהם יגל יצחק ירנן יעקב ובניו ינוחו בו
מנוחת אהבה ונדבה ומנוחת אמת ואמונה מנוחה שלום ושלווה והשקט ובטח
מנוחה שלמה שאתה רוצה בה יכירו בניך וידעו כי מאיתך היא מנוחתם ועל מנוחתם יקדישו את שמך