מילות השיר:
בני שמור אמריי מצוותיי תצפון איתך
שמור מצוותי וחיה ותורתי כאישון עיניך
אמור לחכמה אחותי את ומודע לבינה תקווה