מילות השיר:
ריבון העולמים אב הרחמים והסליחות בסימן טוב ובמזל טוב.
החל עלינו את ששת ימי המעשה, הבאים לקראתנו לשלום.

מדובקים בתלמוד תורה ובמעשים טובים.