מילות השיר:
זכות אהבת ישראל תביא לציון גואל, זה כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך