מילות השיר:
ולמה רם אנדוד עוד שנה
ולמה רם נפשי תדאגה
ולמה רם מקדש נחרבה
ולמה רם חרב בי נאווה

ולמה רם נפשי תידאבה
ולמה רם אנדוד עוד שנה
ולמה רם מקדש נחרבה
ולמה רם עזב בית נאווה

אנא נורא יה חביבי שמע נא יה חביבי שלח השנה ינון יה חביבי

דמעי עיני נטפו על לחיי בליל יה רוחי לא תנום עיני כסהר אתבונן לבורא עולם אשא לך ידי הבט אלי למה עינוני שורפי בית אל לליל יה רוחי הפכו עיר אל סער ורוח חמה בלי נוח די אין בי כוח רם לי ענה

לך ארנן ופי לך יהלל לך ארנן רנן רנן רנן...

לך ארנן ארנן לכבודך/לקדושך
אנא אנא אנא אנא רנן

אנא נורא יה חביבי שמענא יה חביבי שלח השנה ינון יה חביבי