מילות השיר:
כל הברואים בעולמו של הקדוש ברוך הוא אומרים שירה, בין למעלה ובין למטה.
ויש היכל שאינו נפתח אלא בניגון...

There's a chamber that doesn't open but with a Niggun