מילות השיר:
עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון,
פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה,
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל