מילות השיר:
הוא יברך את החתן ואת הכלה

מי אדיר על הכול
מי ברוך על הכול