מילות השיר:
בא וצא למסע איתי
שמתארך ונוגע
מפרך מייגע
וכל יום הופך לעוד סימן
לשביל שבדרך שנותן לך ערך

פזמון:
לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמים ביראה של כבוד
ולחכות ולחכות לטוב
שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק

בא וצא למסע איתי
שמתארך ונוגע
מפרך מייגע
בסוף הדרך היא מחכה
אמת משחררת שתתן לך ערך

פזמון:
לחיות עם עצמך בשלום
להסתכל לשמים ביראה של כבוד
ולחכות ולחכות לטוב
שרק הוא יגיע ויקח אותנו רחוק