מילות השיר:
בשעה שבא הקב"ה אצל הצדיקים בגן עדן
מרננים כל אילני גן עדן ומשבחים כל אילני גן עדן ואז אז גם הוא מתעורר ומשבח ומשבח ומשבח...