מילות השיר:
אתה ה' אחד יחיד ומיוחד
בראת את עולמך עד יום שבת
אתה גאלת את עמך מיד שונא
אתה בחרת בעמך עם ישראל

אתה בראת שמי שמים עליונים
אתה נקמת בעמים כ"כ גדולים
אתה בראת ארץ ים ויבשה
לך ה' גדולה וגם גבורה

אדיר אדירנו
ה' אדוננו
מה אדיר שמך בכל בכל הארץ
אווו.....

אדיר אדירנו
ה' אדוננו
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד
אחד, ושמו אחד.