מילות השיר:
אשרי העם שככה לו,
אשרי העם שה' אלוקיו

ואני בחסדך בטחתי, יגל לבי בישועתך