מילות השיר:
מסוד חכמים ונבונים,
ומלמד דעת מבינים
אפתחה פי בשיר ורננים
להודות ולהלל פני שוכן מעונים