מילות השיר:
וכשם שאנו אומרים שירה בעולם הזה
כך נזכה לומר לפניך ה' אלוקינו שירה בעולם הבא