מילות השיר:
בין חומות ומגדלים מדמיין כמה יפים היו כאן החיים קולות שמחה המון הומה אל בית ה' הלב צמא עם שמקוה

אני מביט בך עומד ירושלים שלי לעד אני מביט בך עומד את בירת ישראל אני מביט בך דומע בשמחה אני שומע את שירת הההל לך ירושלם

על חומותיך ירושלם מביט ותוך ליבי הולם את היא עיר שלם כלבנה במילואה כצאת השמש החמה את כל כך יפה

אני מביט בך עומד...