מילות השיר:
הולך החתן לחופה וקידושין
ישנו שם מלאך ששלח אליו האלוקים
ידיו נישאות לשמים
עוד ישמע בירושלים
קול ששון וקול שמחה

בואי בואי כלה
לקראת חתן בואי כלה

עיניו מבקשות רק לשמים
ממעמקים נושא תפילה

את הכלה ששלח אליו האלוקים
שמח תשמח רעים אהובים
ידיו נישאות לשמים
בתפילה בין הערביים
קול ששון וקול שמחה

בואי בואי כלה
לקראת חתן בואי כלה

עיניו מבקשות רק לשמים
רוצה לבנות את ביתו בקדושה

בואי בואי כלה
לקראת חתן בואי כלה
עיניו נישאות אל השמים
ממעמקים נושא תפילה

בואי בואי כלה
לקראת חתן בואי כלה
עינין מבקשות רק לשמים
ממעמקים אשא תפילה