מילות השיר:
הריני מאמין שיש, אלו'ה ומשגיח לעולם,
והוא עושה ויעשה לכל המעשים כולם,
ואין זולתו - שום אלו'ה כלל,
ולו הכוח וברצונו הכל נכלל
והוא אחד ושמו אחד לעולמים,
בלי שום שיתוף והוא מלך מלכי המלכים

לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה,
הריני מכוון לקיים שש מצוות עשה
שאין קץ לשכרן של מצוות ועל ידיהן משיח יאתה
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה,
הריני מכוון לקיים שש מצוות עשה
לאקמא לשכינתא מעפרא, ולזכות לעלמא דאתיה

אהגה בתורתו ואשיח בה יומם וליל,
לאהבה את הבורא יתברך שמו זאת אייחל
ולא אחטא לו גם בחדרי חדרים כי ירא אנכי את ה' האלוקים
ליבי ועיני אשמור תמיד מדבר רע מכל מחשבת איסור ויצר הרע

לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה,
הריני מכוון לקיים שש מצוות עשה
שאין קץ לשכרן של מצוות ועל ידיהן משיח יאתה
לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה,
הריני מכוון לקיים שש מצוות עשה
לאקמא לשכינתא מעפרא, ולזכות לעלמא דאתיה