מילות השיר:
רחם על ציון כי היא בית חיינו
ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו
משמח ציון בבניה