מילות השיר:
קדוש קדוש קדוש ה' צבקות מלא כל הארץ כבודו

ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד