מילות השיר:
ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
על ישראל שלום