מילות השיר:
תן לי אבא דיבור של תשובה,כל זמן שהנשמה בקרבי,
אנא עזור לי אבא לטהר ליבי.

ועתה מה נעשה אבינו שבשמים,
איך לוקחין הדיבור להתפלל לפניך,
אילם שכמותי נכסף להודך, למדני להתקרב,
הרי רצוני לעשות רצונך – רק שאור שבעיסה מעכב...

תן לי אבא דיבור של תשובה, כל זמן שהנשמה בקרבי,
והטוב בעינך עשה עימי.
תן לי אבא ניגון של תשובה כל זמן שהנשמה בקרבי,
אנא עזור לי אבא לטהר ליבי.

מלך רחום, אתה הרי רואה, כמה שאני זקוק לעזרה,
חמול עלי, תוביל אותי, תשפיע עלי רוח טהרה,
לב משתוקק ,אווה, חולם, הורני דרך קדושה, אשוב אליך בלב שלם, להרגיש שאני בריאה חדשה....