מילות השיר:
הלכתי בעקבות הלב שאותך ביקש לשמוע
הלב שכה רוצה לחזור ומלבדך שבור פצוע
חשתי בתוכי כמיהה ובנשמה ת'געגוע
אז קח עכשיו את מילותיי כי להמשיך אני יודע

שמעה תפילתי, היה מרפא למכאוביי באהבה
הגם שאין אני כדאי
אחת שאלתי מאיתך אותה גם אבקש
שבתי תמיד אל מול אורך ולהודות על מה שיש

בך הא-ל תמיד בטחתי ומאמין בך עודני
ארעד כשאת שמך אזכיר, ידעתי שלא תבישני
חשתי מאיתך תמיכה, גם את ידך המלטפת
את כל האור, את העוצמה שבכל יום אותי עוטפת

שמעה תפילתי, היה מרפא למכאוביי באהבה
הגם שאין אני כדאי
אחת שאלתי מאיתך אותה גם אבקש
שבתי תמיד אל מול אורך ולהודות על מה שיש