מילות השיר:
אני חי חי חי וטוב לי
בזכותך הכל קורה לי
בליבי אנ'לא שוכח
בעולם אני אורח

אל תשליכני אלוקיי
כי בלעדיך אין עולם
אל תעזבני אלוקיי
כי מה אני רק בן אדם
עודני זוכר
האור בי זוהר
האושר בעיניי
עודני חולם
הלב בי הולם
איך יפים חיי

אני חי חי חי וטוב לי
בזכותך הכל קורה לי
בליבי אנ'לא שוכח
בעולם אני אורח

ויש ימים כ"כ יפים
שבלב כ"כ נעים
ויש ימים יותר חמים
נדמה כאילו הם קשים
עודני זוכר
האור בי זוהר
האושר בעיניי
עודני חולם
הלב בי הולם
איך יפים חיי

אני חי חי חי וטוב לי
בזכותך הכל קורא לי
בליבי אנ'לא שוכח
בעולם אני אורח