מילות השיר:
שיר למעלות אשא לאמהות
בעת שעות שהתפילות נישאות לשערי שמיים
איש אל איש, אח לאח
רעים נחבור יחדיו האל שומרנו,
האין זו משאלתנו לחיות כאן בשלום

פזמון:
תן לנו הכוח לחיות עוד יום בשקט
תן לנו לשאת תפילות כאש בוערת
בנים ישובו לגבולם שהעולם כולו ידע
אוחזים ידינו כאחים, אנו כולנו - ילדי אלוהים

למנצח בנגינות - השומע תפילות
מגן ומושיע עושה נפלאות
נדליק את האור לגיבור שיחזור
מקרב המלחמה לאמא מחכה

האל שומרינו האין זו תקוותנו
לתת לילד בשקט לחלום

פזמון:
תן לנו הכוח לחיות עוד יום בשקט
תן לנו לשאת תפילות כאש בוערת
בנים ישובו לגבולם שהעולם כולו ידע
אוחזים ידינו כאחים, אנו כולנו - ילדי אלוהים

שירו שיר, הניפו דגלים
שאו תפילה כשיר השירים
אשת חיל מי ימצא
וגיבור ישוב כחי
יחד נעמוד כאיש אחד
לב אל לב מול כל העולם