מילות השיר:
גם כי אלך בגיא צלמות
לא אירא רע כי אתה עימדי