מילות השיר:
ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
אורה כן תהיה לנו לנו אורה
אין לנו אורה אלא תורה
ליהודים היתה אורה...

אורה זו תורה...