מילות השיר:
תהילות לקל עליון
ברוך הוא ומבורך
משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם

מי כמכה באלים ה'
מי כמכה נאדר בקודש
נורא תהילות עושה פלא

Who is like You of power and grace
Who is like You, beyond time and space
Who is like You, creator of life
Who is like You and all your might
Who is like You, our Father above

ה' אלוקינו ה' אחד