מילות השיר:
Sitting here
My arms and legs are bound
I'm a captive of my enemies
They watch from all around

I'm a broken man
And my eyes no longer see
Yet I'm looking towards the heaven
For my chance to be redeemed
And I pray

לישועתך קיויתי ה'

I place my hands
On these pillars at my sides
And I pray for vengeance
For one of my two eyes

My strength comes from above
And I ask for just one more
One more burst of strength to raze
this building to the floor

זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלוקים
אך הפעם הזה