מילות השיר:
עזרנו אלוקי ישענו
על דבר כבוד שמך
והצילנו וכפר על חטאותינו
למען שמך

ואנחנו לא נדע מה נעשה
כי עליך עינינו

מעבר:
Our eyes are on You